: = D

“Kimi ruhlar evvelden âşinadır birbirlerine.”

(Source: m-a-v-i-v-e-d-e-r-i-n-s-a-y-f-a, via kitapdunyasi)

İnternet güzel şey. Buradan yazdığım harfler bunca insana ulaşırken dibimdeki insanlara çığlığım ulaşmıyor.

ronaldonamazkilarkencekelimvine:

hadidurmaagla:

kidding-fishswazy:

Işte

Kesinlikle

Ooo asenin postu alırım bi dal

(Source: asenabiyon, via kitapdunyasi)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter